Javne nabavke

Naziv
Datum

2019

Servis vozila za mjerenje trenja
23.10.2019.
Odluka o poništenju postupka, Servis vozila za mjerenje trenja
Nabavka tečnosti za odleđivanje aerodromske piste (PSS)
23.10.2019.
Odluka o izboru najuspješnijeg ponuđača
Nabavka sredstava za održavanje higijene
23.10.2019.
Odluka o izboru najuspješnijeg ponuđača
Obavještenje o produženju roka za dostavljanje ponuda
21.10.2019.
Оbavještenje o produženju roka za dostavljanje ponuda
Izvještaj o provedenom postupku -951-8-2-87-19
21.10.2019.
Извјештај о проведеном поступку 951-8-2-87-19
Izvještaj o pitanjima i odgovorima
18.10.2019.
Izvještaj o pitanjima i odgovorima
Odluka o izboru ponuđača, Uniforma za radnike
18.10.2019.
Odluka o izboru ponuđača, Uniforma za radnike
Poziv za dostavljanje ponude za bankarske usluge
17.10.2019.
Poziv za dostavljanje ponude za bankarske usluge
Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke 951-8-1-86/19
15.10.2019.
Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke 951-8-1-86/19
Odluka o izboru-nafta i naftni derivati
15.10.2019.
Odluka o izboru-nafta i naftni derivati
Realizacija Ugovora/OS za III kvartal 2019. godine
15.10.2019.
Realizacija Ugovora/OS za III kvartal 2019. godine
Javni poziv nmabavka mobilne telefonije
15.10.2019.
Javni poziv nabavka mobilne telefonije
Izvještaj o provedenom postupku -951-7-1-73-19
11.10.2019.
Izvještaj o provedenom postupku 951-7-1-73-19
Obavještenje o nabavci 951-7-1-85-3-35-19
10.10.2019.
Obavještenje o nabavci 951-7-1-85-3-35-19
Nabavka 24-portnog sviča i uređaja za mrežnu bezbjednost
03.10.2019.
Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke br. 951-7-1-71/19
Servis vozila za mjerenje trenja
30.09.2019.
Odluka o poništenju postupka, Servis vozila za mjerenje trenja
Obavještenje o nabavci, Servis vozila za mjerenje trenja
Servis vozila za mjerenje trenja
30.09.2019.
Odluka o izboru ponuđača, 24-portni svič i uređaj za mrežnu bezbjednost
27.09.2019.
Odluka o izboru ponuđača, 24-portni svič i uređaj za mrežnu bezbjednost
Obavještenje o nabavci tečnosti za odleđivanje aerodromske piste (PSS)
27.09.2019.
Obavještenje o nabavci tečnosti za odleđivanje aerodromske piste (PSS)
Odluka o poništenj-servis odleđivača aviona FMC TM 1800
27.09.2019.
Odluka o iozboru-mlazno gorivo JET A1
27.09.2019.
Odluka o izboru-mlazno gorivo JET A1
Odluka o izboru-vatrogasna oprema
27.09.2019.
Odluka o izboru-vatrogasna oprema
Javni poziv za nabavku mlaznog goriva
09.09.2019.
Javni poziv za nabavku mlaznog goriva
Obavještenje o nabavci vatrpogasne opreme
09.09.2019.
Obavještenje o nabavci vatrogasne opreme
09.09.2019.
Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke br. 951-1-1-32/19
09.09.2019.
Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke br. 951-1-1-32/19
Оbavještenje o nabavci naftnih derivata broj 951-1-1-74-3-28-19
06.09.2019.
Obavještenje o nabavci naftnih derivata broj 951-1-1-74-3-28-19
Odluka o poništenj-servis odleđivača aviona FMC TM 1800
03.09.2019.
Odluka o poništenju-servis odleđivača aviona FMC TM 1800
Odluka o poništenju-servis odleđivača aviona FMC TM 1800
Izvještaj o provedenom postupku -951-8-2-70-19
12.08.2019.
Izvještaj o provedenom postupku 951-8-2-70-19
Obavještenje o nabavci-servis odleđivača aviona FMC TM 1800
05.08.2019.
Obavještenje o nabavci- servis odleđivača aviona FMC TM 1800
Obavještenje o nabavci-servis odleđivača aviona FMC TM 1800
Izvještaj o provedenom postupku osiguranja radnika, opreme i autoodgovornosti
05.08.2019.
Izvještaj o provedenom postupku osiguranju radnika, opreme i autoodgovornosti
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku cigareta
05.08.2019.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vigareta
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku cigareta
Izvještaj o provedenom postupku-čišćenje rezervoara
01.08.2019.
zvještaj o provedenom postupku-čišćenje rezervoara
Izvještaj o provedenom postupku-servisiranje putničkih vozila
01.08.2019.
Izvještaj o provedenom postupku-servisiranje putničkih vozila
Poziv za dostavljanje ponude za nabavku cigareta
19.07.2019.
Odluka o poništenju javne nabavke cigareta
19.07.2019.
Odluka o poništenju javne nabavke cigareta
Poziv za dostavljanje ponude za nabavku cigareta
19.07.2019.
Poziv za dostavljanje ponude za nabavku cigareta
Odluka o iozboru-mlazno gorivo JET A1
17.07.2019.
Odluka o izboru-mlazno gorivo JET A1
Odluka o izboru-nabavka prehrambenih artikala za kiosk
17.07.2019.
Odluka o izboru-nabavka prehrambenih artikala za kiosk
Realizacija Ugovora/OS za II kvartal 2019. godine
12.07.2019.
Realizacija Ugovora/OS za II kvartal 2019. godine
Poziv za dostavljanje ponude za nabavku cigareta
05.07.2019.
Poziv za dostavljanje ponude za nabavku cigareta
Odluka o poništenju - vatrogasna oprema
03.07.2019.
Odluka o poništenju - vatrogasna oprema
Odluka o izboru-nabavka pića za bife
03.07.2019.
Odluka o izboru-nabavka pića za bife
Javni poziv za nabavku mlaznog goriva
25.06.2019.
Javni poziv za nabavku mlaznog goriva
Poziv za doistavljanje ponuda-nabavka prehrambenih artikala za kiosk
24.06.2019.
Poziv za dostavljanje ponuda-nabavka prehrambenih artikala za kiosk
Odluka o izboru-mlazno gorivo
24.06.2019.
Odluka o izboru-mlazno gorivo
Izvještaj -ugovor Euromont d.o.o. Banja Luka
24.06.2019.
Izvještaj-ugovor Euromont d.o.o. Banja Luka
Nabavka računara i monitora
19.06.2019.
Izvještaj 951-8-1-50-19
Obavještenje o dodjeli ugovora 951-1-1-40-3-20-19
19.06.2019.
Poziv za dostavljanje ponude - nabavka pića za bife
17.06.2019.
Poziiv za dostavljanje ponude - nabavka pića za bife
Usluge izrade projektaza spajanje aerodroma na vodovodnu mrežu vodovoda Laktaši
17.06.2019.
Izvještaj-951-8-2--49-19
Izvještaj -kancelarijski materijal
11.06.2019.
Izvještaj 951-8-1-47-19
Izvještaj -Ugovor Minea
11.06.2019.
Izvještaj -Ugovor Minea
Javni poziv za nabavku mlaznog goriva
04.06.2019.
Javni poziv za nabavku mlaznog goriva
ODLUKA O IZBORU - servisiranje sistema svjetlosnog obilježavanja
03.06.2019.
ODLUKA O IZBORU - servisiranje sistema svjetlosnog obilježavanja
Odluka o izboru - nabavka vučne cisterne za pitku vodu
03.06.2019.
Odluka o izboru - nabavka vučne cisterne za pitku vodu
Obavještenje o odgađanju postupka, Rezervni dijelovi za sistem svjetlosnog obilježavanja
17.05.2019.
Obavještenje o odgađanju postupka, Rezervni dijelovi za sistem svjetlosnog obilježavanja
Zapisnik s otvaranja ponuda u postupku javne nabavke vučnih vozila na električni pogon
10.05.2019.
Zapisnik s otvaranja ponuda u postupku javne nabavke vučnih vozila na električni pogon
Odluka o izboru najuspješnijeg ponuđača u predmetu javne nabavke usluga osiguranja od odgovornosti i
08.05.2019.
Odluka o izboru najuspješnijeg ponuđača u predmetu javne nabavke usluga osiguranja od odgovornosti
Odluka o poništenju postupka javne nabavke rezervnih dijelova za sistem svjetlosnog obilježavanja
30.04.2019.
Odluku o poništenju postupka javne nabavke rezervnih dijelova za sistem svjetlosnog obilježavanja
Obavještenje u postupku javne nabavke vatrogasne opreme
30.04.2019.
Obavještenje u postupku javne nabavke vatrogasne opreme
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku mlaznog goriva JET A1
30.04.2019.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku mlaznog goriva JET A1
Obavještenje o nabavci rezervnih dijelova za sistem svjetlosnog obilježavanja
30.04.2019.
Obavještenje o nabavci rezervnih dijelova za sistem svjetlosnog obilježavanja
Izvod iz Plana javnih nabavki za 2019. godinu
25.04.2019.
Izvod iz Plana javnih nabavki za 2019. godinu
Obavještenje o nabavci vučne cisterne za vodu
25.04.2019.
Obavještenje o nabavci vučne cisterne za vodu
Obavještenje o nabavci - vatrogasna oprema
24.04.2019.
Obavještenje o nabavci - vatrogasna oprema
Obavještenje o nabavci vatrogasne opreme broj 951-7-1-73-3-27/19
Obavještenje o nabavci vučnih vozila na električni pogon
18.04.2019.
Obavještenje o nabavci vučnih vozila na električni pogon
I KVARTAL - Realizacija ugovora/okvirnih sporazuma
17.04.2019.
I KVARTAL - Realizacija ugovora/okvirnih sporazuma
Obavještenje o nabavci usluga osiguranja od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima
16.04.2019.
Obavještenje o nabavci usluga osiguranja od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima
Obavještenje o nabavci - servisiranje sistema svjetlosnog obilježavanja
11.04.2019.
Obavještenje o nabavci - servisiranje sistema svjetlosnog obilježavanja
Obavještenje o produženju roka za podnošenje ponuda
09.04.2019.
Obavještenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Obavještenje o nabavci rezervnih dijelova za sistem svjetlosnog obilježavanja
04.04.2019.
Obavještenje o nabavci rezervnih dijelova za sistem svjetlosnog obilježavanja
Javni poziv za dostavu ponuda za usluge popravke i održavanja rendgen uređaja rapiscan i metal detek
02.04.2019.
Javni poziv za dostavu ponuda za usluge popravke i održavanja rendgen uređaja rapiscan i metal detek
Realizacija ugovora okvirnih sporazuma za 2018 godinu
31.01.2019.
Obrazac praćenja ugovora/okvirnog sporazuma Aerodromi Republike Srpske ad za III kvartal 2018. godin
Odluka o izboru tečnosti za odleđivanje piste
30.01.2019.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku tečnosti za odleđivanje avion
Javni poziv za usluge pića i hrane
25.01.2019.
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke ugostiteljskih usluga konzumacije hrane i pića
Javni poziv za usluge smještaja
25.01.2019.
Posebnu odluku o pokretanju postupka javne nabavke „Usluge obezbjeđenja smještaja u zemlji i inostra
Javni poziv za usluge stručnog usavršavanja
25.01.2019.
Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluga stručnog usavršavanja radnika „Aerodromi Republike Sr
Odluka o pokretanju rezervisane poštanske usluge
23.01.2019.
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke rezervisanih usluga koje su izuzete od primjene o
Odluka o pokretanju ugostiteljske usluge hrane i pića
23.01.2019.
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke ugostiteljskih usluga konzumacije hrane i pića
Odluka o pokretanju komunalne usluge
23.01.2019.
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku ugostiteljskih usluga konzumacije hrane i pića u zemlji i in
Odluka o pokretanju hotelskih smještaja
23.01.2019.
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga koje su izuzete od primjene odredbi Zakona o javni
Odluka o pokretanju isporuka električne energije
23.01.2019.
Posebne odluke o pokretanju postupka javne nabavke usluga isporuke električne energije koje su izuze
Odluka o pokretanju edukacije radnika
23.01.2019.
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke edukacije radnika (seminari) na koje se primjenju
Odluka o izboru ponuđača, stolovi i stolice za restoran
23.01.2019.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Obavještenje o izboru fiksne telefonije i interneta
23.01.2019.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge fiksne telefonije i interneta LOT 1. i LOT 2.
Obavještenje o izboru Urea
23.01.2019.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka vještačkog đubriva- uree“
Obavještenje o odgađanju nastavka postupka nabavke mlaznog goriva
08.01.2019.
Obavještenje o odgađanju nastavka postupka nabavke broj 01-769-1/18
Obavještenje o nabavci tečnosti za odleđivanje aviona
04.01.2019.
Obavještenje o nabavci
Obavještenje o nabavci stolova i stolica
03.01.2019.
Obavještenje o nabavci
Trenutno nema dokumenata
Trenutno nema dokumenata