Odnosi s javnošću / aktuelnosti

Najuspješnije preduzeće u 2018.

29.03.2019.
Aerodrom Republike Srpske vijesti slika

U organizaciji Privredne komore Republike Srpske održan je izbor za Najuspješnija preduzeća u privredi za 2018. godinu. Preduzeću Aerodromi RS je dodijeljeno Posebno priznanje za otvaranje novih linija i povezivanje Republike Srpske sa značajnim evropskim destinacijama. Ovo priznanje je velika nagrada za uložen trud menadžmenta i zaposlenih u napredak preduzeća kao i podsticaj za dalje uspješno poslovanje.