Техничке информације

kodne oznake svg icon

Кодне ознаке

AFTN: LQBKZPZX
SITA: BNXAPXH
ICAO: LQBK
IATA: BNX
svg icon

Географски подаци

Референтна тачка аеродрома: N 44° 56’ 29” E 17° 17’ 51”
Удаљеност и правац од града: 23 км сјеверно од центра града Бања Лука
Надморска висина: 116.88 m
Магнетна деклинација: 2° E
AД rеф. температура: 28° C ( jul )
svg icon

Полетно-слетна стаза

Смјер: 17 / 35
Димензије: 2500 x 45
Основна стаза: 2620 x 170
Површина/носивост: 1740 m 
асфалт / PCN 90/F/B/W/T; 760 m 
бетон/PCN 65/R/B/X/T
svg icon

Рулне стазе

Ознака: ALFA, BRAVO
Ширина: 22.5 m површина/носивост: бетон / PCN 65/R/B/X/T
svg icon

Платформа

Димензија: 240 m x 90 m
Површина: бетон PCN 65/R/B/X/T
Носивост: PCN 65/R/B/X/T 
Позиције за паркинг: 4 позиције за авион DC-9; A320
svg icon

Прилазно освјетљење и освјетљење полетне-слетне стазе
poletne-sletne staze

Смјер 17 CAT I
Смјер 35-црвено T
17/ 35 PAPI 3° LEFT SIDE
Секундарни извор енергије – 10 секунди
svg icon

Посебна аеродромска опрема

Ауто цистерна за пуњење горива капацитета 30.000 литара
Возило за одлеђивање и заштиту ваздухоплова
Опрема за чишћење снијега
Ватрогасна возила за категорију VI
Варогасна возила за категорију VII на захтјев 48 сати прије лета
Остала посебна опрема за прихват и опслуживање ваздухоплова
svg icon

Врсте горива

JET A-1
svg icon

Слот захтјев

Захтјев за прихват и отпрему ваздухоплова или SLOT REQUEST
се подноси Оперативном центру Аеродрома Бања Лука на:
slot@bnx.aero
Сита адресу: BNXAPXH
+387 51 535 217