KARGO

Kargo centar Aerodroma Banjaluka je površine 1254 m2.

U sklopu centra je registrovano Javno carinsko skladište tipa A površine 577 m2.

Raspolaže sa dvije rashladne komore za temperaturni režim 2 – 8 C površine 200 m2 i 15 m2.

Od opreme za opsluživanje karga raspolažemo sa MDHL 18 t i viljuškarima od 6 t i 3 t, kao i x-ray uređaj tunela 150×160 cm.

Validirani smo kao regulisani agent treće zemlje (RA3).

U Kargo centru je smještena Carinska ispostava Aerodrom Banjaluka UIO BiH.

KONTAKT

aleksandar.jasic@bnx.aero

+387 66 716-196
+387 51 535-213

na vrh