Parking

U blizini zgrade putničkog terminala nalazi se veliki parking prostor sa oko 100 parking mjesta.

Usluga parkiranja za putnička vozila Obračunska jedinica Cijena sa uračunatim PDV — om (KM)
Parking mjesto u zoni br. 1 i 2 Do 10 minuta Gratis
Parking mjesto u zoni br. 1 Svaki započet sat (maksimalno zadržavanje 3 sata) 5,00
Parking mjesto u zoni br. 2 Svaki započet sat 3,00
Parking mjesto u zoni br. 2 za prvih 6 dana Dan 10,00
Parking mjesto u zoni br. 2 sedmi dan i svaki naredni dan Dan 7,00
Izgubljeni tiket Kom 70,00
Izgubljena ili uništena parking kartica Kom 30,00
Usluga parkiranja za autobuse i minibuseve Obračunska jedinica Cijena sa uračunatim PDV — om (KM)
Parking mjesto u zoni br. 1 (označeno kao mjesto za parkiranje autobusa) 1 sat 20,00
Parking mjesto u zoni br. 2 (označeno kao mjesto za parkiranje minibusa) 1 sat 10,00

Ugostiteljska ponuda

Da čekanje, nakon prijave na let, protekne što kraće, u okviru aerodroma Banja Luka nalazi se kafeterija u kojoj vas čeka nasmijano i ljubazno osoblje.

Besplatan internet

Aerodrom posjeduje i besplatan Wi-Fi, što dodatno skraćuje vrijeme čekanja.

na vrh