ODNOSI SA JAVNOŠĆU

Poštovane kolege,

Kako bismo ostvarili kvalitetnu saradnju na obostrano zadovoljstvo, želimo vas upoznati sa određenim pravilima i procedurama koje vrijede na Međunarodnom aerodromu Banja Luka, a usko su vezana za vaš posao.

Ukoliko službeno, kao mediji, želite posjetiti Aerodrom Banja Luka kako biste napravili audio-video zapis, neophodno je da znate da svakom dolasku predstavnika medija prethodi blagovremena najava dolaska putem dopisa (zahtjeva) koji obavezno sadrži slijedeće podatke:

  • medijska kuća iz koje dolazite
  • razlog, lokacija i predviđeno vrijeme snimanja (datum i sat)
  • ime, prezime i broj lične karte svih članova ekipe
  • kontakt telefon i mejl adresa redakcije

Tako pripremljen zahtjev potrebno je, najmanje 48h ranije, poslati na:
Odnosi s javnošću: sanela.kasalovic@bnx.aero

Ukoliko su potrebna dodatna pojašnjenja opisanih procedura, molimo da kontaktirate odgovornu osobu za odnose s javnošću:

  • Telefon : +387 66 71 63 63
  • E-mail: sanela.kasalovic@bnx.aero

 

S poštovanjem,

Odnosi s javnošću
Aerodromi RS AD Banja Luka

na vrh