KONTAKT TELEFON E-MAIL
CENTRALA 051 535 210
DIREKTOR 051 535 211 headoffice@bnx.aero
IZVRŠNI DIREKTOR ZA TEHNIČKE POSLOVE 051 535 211  dragisa.dakic@bnx.aero
IZVRŠNI DIREKTOR ZA PRAVNE POSLOVE 051 535 223 njegos.djukic@bnx.aero
IZVRŠNI DIREKTOR ZA EKONOMSKE POSLOVE 051 535 223 vesna.mirjanic@bnx.aero
ODJELJENJE ZA PRIHVAT I OTPREMU VAZDUHOPLOVA, PUTNIKA, PRTLJAGA I ROBE 051 535 220 aerbnx@bnx.aero
RUKOVODILAC SEKTORA ZA OPERATIVNE POSLOVE 051 535 220 dario.srdic@bnx.aero
SLUŽBA RAČUNOVODSTVA I FINANSIJSKE OPERATIVE 051 535 216 kristina.lazendic@bnx.aero
SLUŽBA ANALIZE, PLANA, RAZVOJA I STATISTIKE 051 535 225 stefan.brkic@bnx.aero
SLUŽBA JAVNIH NABAVKI 051 535 214 borka.maksimovic@bnx.aero

jelena.jovic@bnx.aero

SLUŽBA BEZBJEDNOSTI VAZDUŠNE PLOVIDBE 051 535 214 dusko.bunic@bnx.aero
STRUČNI SARADNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU I PROTOKOL 051 535 225 sanela.kasalovic@bnx.aero
STRUČNI SARADNIK ZA MARKETING I ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA 051 535 216  hana.kunic@bnx.aero
CENTAR ZA OBUKU VAZDUHOPLOVNOG STRUČNOG OSOBLJA 051 535 210 sanja.maric@bnx.aero
KONTAKT FORMA

Imate pitanja? Kontaktirajte nas!

  Kontakt Telefon E-mail
  CENTRALA +387 51 535 210
  DIREKTOR +387 51 535 211 headoffice@bnx.aero
  SEKTOR ZA OPERATIVNE I TEHNIČKE POSLOVE AERODROMA
  IZVRŠNI DIREKTOR ZA TEHNIČKE POSLOVE +387 51 535 214 dragisa.dakic@bnx.aero
  SEKTOR PRAVNIH, KADROVSKIH I OPŠTIH POSLOVA +387 51 535 223 ognjen.vucen@bnx.aero
  ODJELJENJE ZA PRIHVAT I OTPREMU VAZDUHOPLOVA, PUTNIKA, PRTLJAGA I ROBE +387 51 535 220 aerbnx@bnx.aero
  KOMERCIJALNO – FINANSIJSKI SEKTOR
  IZVRŠNI DIREKTOR ZA KOMERCIJALNE POSLOVE +387 51 535 223 vesna.mirjanic@bnx.aero
  SLUŽBA RAČUNOVODSTVA I FINANSIJSKE OPERATIVE +387 51 535 216 kristina.lazendic@bnx.aero
  SLUŽBA ANALIZE, PLANA, RAZVOJA I STATISTIKE stefan.brkic@bnx.aero
  SLUŽBA JAVNIH NABAVKI +387 51 535 214 borka.maksimovic@bnx.aero
  SLUŽBA BEZBJEDNOSTI VAZDUŠNE PLOVIDBE +387 51 535 214 dusko.bunic@bnx.aero
  REFERAT ZA MARKETING, ODNOSE SA JAVNOŠĆU I PROTOKOL +387 51 535 225 sanela.kasalovic@bnx.aero
  hana.kunic@bnx.aero
  CENTAR ZA OBUKU VAZDUHOPLOVNOG STRUČNOG OSOBLJA +387 51 535 210 sanja.maric@bnx.aero
  GOOGLE MAPA
  na vrh