Otvaranje šaltera za prijavu na let je 120 minuta prije polijetanja aviona. Nakon obavljene prijave na let dobićete kartu za ulazak u avion (eng. boarding pass) sa kojom odlazite do naznačenog izlaza (eng. gate). U cilju vaše bezbjednosti, kontrola karata za ulazak u avion obavlja se pred ulazak u
avion.

Svaki putnik koji se ukrcava u avion obavezan je da ima kartu za ulazak u avion i lični dokument radi identifikacije, bez obzira na uzrast.

na vrh