V.d. direktora arodroma Banja Luka Natalija Trivić danas je sa saradnicima održala sastanak sa predstavnicima BHDCA – Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine, a to su generalni direktor Čedomir Šušnjar i šefica odsjeka za aerodrome – AGA Inspektorica Slađana Grozdanić.

Izjava v.d. direktora Natalije Trivić:

Komunikacija sa BHDCA je od velike važnosti, na sastanku smo razgovarali o unaprijeđenju saradnje kako bi aerodrom bio u skladu i ukorak sa svim vaduhoplovnim propisima i zahtjevima.
Aerodrom Banja Luka u strateškom planu razvoja za naredni period svakako predviđa i obezbjeđuje unapređenje sigurnosti i safety-a vazdušnih operacija.

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

na vrh