Putovanja u vrijeme COVIDA-a su  donijela razne izazove a u cilju zaštite od širenja aktuelnog virusa. Svakako su globalno komplikovanija zbog zahtjeva nadležnih institucija zemalja u koje putnici planiraju putovati  kao i zahtjeva izabranih avio-kompanija a odnose se na eventualne zahtjeve za testovima ili potvrdama o vakcinaciji ili preležanom virusu.

Ovim Saopštenjem obavješavamo naše putnike da je u prostorijma Aerodroma omogućena usluga Covid testiranja. Obavljaće ga Zdravstvena ustanova “Healt Express” Banja Luka i to metodom antigenskog testiranja po cijeni od 37,00 KM uz dobijanje rezultata u roku od 10-15 min. Predviđeno je i serološko testiranje po cijeni od 40 KM.

Nadamo se ovom odlukom olakšati našim putnicima procedure vezane za putovanja. I dalje sve informacije vezane za COVID zahtjeve avio-kompanija odnosno nadležnih institucija zemalja opredjenja naši putnici mogu dobiti na broj 051 535 225 Aerodroma Banja Luka.

na vrh